06-5509-4633
09-7168-6238

บริการให้เช่ารถระยะสั้น

บริการรถเช่าระยะสั้น
แบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน 

สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการรถยนต์เช่ากับบริษัทฯ
ที่มีความต้องการเช่าระยะสั้นเพิ่ม
รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าอื่นๆ ที่เป็นนิติบุคคล
เพื่อการเดินทางสำหรับทุกกิจกรรม
เช่น ต้องการเช่ารถเพื่อไปทำงานต่างจังหวัด
สัมมนา ประชุมนอกสถานที่ รับรองลูกค้า VIP
หรือตามแต่ความต้องการของลูกค้า

บีวิช คาร์ เร้นทอล เรามีรถเช่าระยะสั้นให้ลูกค้า
สามารถเลือกหลากหลายรุ่น หลากหลายแบรนด์

ECONOMY CAR

COMPACT & INTERMEDIATE

SUV/MPV

VAN

PICK UP TRUCK