06-5509-4633
09-7168-6238

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด

Bewish Car Rental Co., Ltd

บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด 
ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มต้นที่ 60 ล้านบาท
และทุนจดทะเบียน ปี 2567 ด้วยมูลค่า 300 ล้านบาท

เราเป็นบริษัทที่ให้บริการรถเช่า และรถยนต์มือสองระดับพรีเมี่ยม บริหารงานโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการให้บริการรถยนต์เช่ามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ซึ่งความรู้ ความสามารถดังกล่าว จะนำพาให้ท่านพบกับความราบรื่นในการใช้บริการและเกิดความประทับใจในบริการของเรา


บีวิช คาร์ เร้นทอล มีการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น เป็นการให้เช่าตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 24 เดือน ซึ่งจะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเช่ารถเพื่อไปทำงานต่างจังหวัด สัมมนา ประชุมนอกสถานที่
หรือดูแลรับรองลูกค้าที่เดินทางจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ โดยบริษัทมีรถพร้อมคนขับบริการอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการให้เช่ารถยนต์ระยะยาว ซึ่งมีสัญญาตั้งแต่ 2-5 ปี โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคลเป็นหลัก ตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่มีความต้องการใช้รถเช่าเพื่อเป็นรถประจำตำแหน่งสนับสนุนทีมขาย และทีมขนส่ง

ด้วยประสบการณ์ และความชำนาญในทุกขั้นตอน รวมถึงการดำเนินงานอย่างตั้งใจและใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อ
มอบสิ่งที่ดีที่สุดในการบริการให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการตอบรับ
การให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างทันท่วงที เป็นเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ และไว้วางใจในการให้บริการของ บีวิช คาร์ เร้นทอล

ส่วนหนึ่งของลูกค้าเรา ที่ไว้วางใจ และเลือกใช้บริการกับ Bewish